Modüler Kurumsal Sigortası
Allianz’dan bir ilk daha! Şirketinizin ihtiyaçlarına veya risklerine göre şekillendirilebilen Modüler Kurumsal Sigortası ile yangın, kâr kaybı, sorumluluk, makine kırılması ve elektronik cihaz risklerine karşı size en uygun sigorta teminatlarını artık kendiniz belirleyebilirsiniz.

Modüler Kurumsal Sigortası

Modül Seçenekleri

1.Yangın Modülü;

İşletmenizdeki taşınır ve taşınmaz mal varlıklarınız Allianz Modüler Kurumsal Poliçesi Yangın Modülü kapsamında size özel teminatlar ile güvence altındadır. Yangın modülü içinde yer alan teminatlara ek olarak, “TEMEL - ORTA - KAPSAMLI” paket seçeneklerinde geniş içerikli asistans hizmetleri ile aşağıda belirttiğimiz zararları belirli limitlerle karşılayabilirsiniz.

 • Yangın, yıldırım, infilak
 • Deprem ve yanardağ püskürmesi
 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör
 • Sel ve su baskını
 • Kara, hava ve deniz taşıtları çarpması
 • Dahili su
 • Duman
 • Dolu
 • Fırtına
 • Yer kayması
 • Kâr ağırlığı
 • Enkaz kaldırma masrafları
 • Hırsızlık
 • Yangın mali mesuliyet
 • Kar kaybı
 • Kira kaybı
 • İş durması
 • Alternatif işyeri masrafları
 • Abonman sigortası

Ayrıca geniş içerikli asistans hizmetleri ile işletmenizde oluşabilecek aşağıdaki zararlarınız, belirli limitler dahilinde teminat altında olacaktır;

 • Dahili su tesisatı masrafları
 • Dahili elektrik tesisatında oluşan hasarlar
 • Anahtarın kaybı, unutulması veya işyerinde kilitli kalma durumlarında çilingir hizmeti masrafları
 • Camların kırılması veya çatlaması hasarları
 • Çalışanlardan birinin rahatsızlanması sonucu acil doktor veya ambulans gönderilmesi masrafları teminat altındadır.

2.Sorumluluk Modülü;

İşveren Sorumluluk

İşyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene düşecek hukuki sorumluluk nedeniyle, işverene bir hizmet akdi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kanunu’na tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek ve Sosyal Sigortalar Kurumu’nun sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri teminat altına alınır. Ayrıca bu sigorta ile ilgili bir dava açılması halinde mahkeme masrafları ile avukatlık ücretleri teminat altına alınır.

Ek olarak İşveren Sorumluluk Modülü için aşağıda belirtilen riskleri ek prim karşılığında poliçenize dahil ederek teminatları genişletme imkanına sahip olabilirsiniz.

Üçüncü Şahıs Sorumluluk

Sigorta süresince, sigortalının faaliyetleri sırasında meydana gelebilecek bir olay neticesinde; üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması, sağlığının bozulması ve üçüncü şahıslara ait mallara gelebilecek maddi zararlar neticesinde sigortalıdan talep edilecek tazminat talepleri teminat altına alınmaktadır.

Otel Sorumluluk

Otel, hotel gibi konaklama faaliyetinde bulunan sigortalının sunduğu hizmetler itibariyle; üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması, sağlığının bozulması ve üçüncü şahıslara ait mallara gelebilecek zararları Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları ve Allianz Sigorta Özel Şartları doğrultusunda teminat altına almaktadır.

Otel Sorumluluk Modülünün kapsadığı başlıca riskler:

 • Otopark sorumluluk ve vale parking
 • Çamaşırhane sorumluluk
 • Vestiyer sorumluluk
 • Kuru temizleme sorumluluk
 • Çocuk bakımı
 • Spor etkinlikleri
 • Gıda zehirlenmeleri
 • Manevi tazminat talepleri
 • Asansör kazaları
 • Oteldeki organizasyonlar
 • Hatalı tıbbi müdahale

Tamirhane Sorumluluk

Araç tamir, bakım - onarım faaliyetinde bulunan sigortalının sunduğu hizmetler itibariyle; muhafaza ve tamir amacıyla, motorlu kara taşıt aracına belirtilen riziko adresinde gerek hareket, gerek durma halindeyken oluşabilecek hasarlar sonucu sigortalıya gelebilecek maddi sorumlulukları teminat altına almaktadır.

Otopark Sorumluluk

Otopark faaliyetinde bulunan sigortalının sunduğu hizmetler itibariyle;

3. şahısların riziko adresinde araçlarını park etme faaliyeti sırasında, aracın gerek hareket halinde gerekse durma halinde, sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya böyle bir cisme çarpma sonucu oluşabilecek maddi sorumluluklarına karşı sigortalının hukuki sorumluluğunu teminat altına almaktadır.

Ek olarak Otopark Sorumluluk Modülü için aşağıda belirtilen riskleri, ek prim karşılığında poliçenize dahil ederek teminatları genişletme imkanına sahip olabileceksiniz.

Asansör Sorumluluk

Sigortalının adresindeki asansör veya asansörlerle ilgili olarak meydana gelebilecek kazalar sonucu 3. şahıslara gelebilecek zararlar nedeniyle sigortalıya düşen hukuki sorumluluğu, Asansör Sorumluluk Sigortası Genel Şartları çerçevesinde teminata dahildir.

3.Makine Kırılması Modülü;

Bu modül kapsamında, işletmenizde bulunan test ve deneme süresi tamamlanan makinelerinizin normal çalışır durumdayken ani ve beklenmedik her tür sebeple meydana gelebilecek zararları makine kırılması genel ve özel şartları kapsamında teminat altına alınmaktadır.

Makine Kırılması Modülünün kapsadığı başlıca riskler:

 • İşletme kazaları
 • Kusurlu imalat ve işçilik
 • Yağlama kusurları
 • Elektrik enerjisinin doğrudan veya endirekt hasarları
 • Kısa devre, şerare ve atmosferik elektriğin dolaylı etkileri
 • Tıkanmalar, yabancı madde girmesi
 • Santrifüj kuvveti neticesindeki parçalanmalar
 • Buhar kazanlarındaki su eksikliği
 • Ani olarak aşırı ısınma ve soğuma kaynaklı su çekiçlemesi
 • Kapalı kaplardaki alçak basınç nedeni ile meydana gelen içe çökme ve deformasyonlar
 • Fırtına ve don olayları
 • İhmal, dikkatsizlik, kullanım hatası ve sabotaj kaynaklı zararlar
 • İstisna edilmeyen diğer hallerden kaynaklanan hasarları temin eder.

Makine Kırılması Sigortası güvence kapsamı yukarıda sıralanan şartlarla sınırlı değildir. Ek teminat çerçevesinde sunulan avantajları öğrenmek için satış kanalınızla iletişime geçebilirsiniz.

Makine Kırılması Sigortası güvence kapsamı yukarıda sıralanan şartlarla sınırlı değildir. Ek teminat çerçevesinde sunulan avantajları öğrenmek için satış kanalınızla iletişime geçebilirsiniz.

4.Elektronik Cihaz;

Elektronik Cihaz Modülü ile, işletmenizde bulunan cihazların deneme devresinden sonra normal çalışır haldeyken uğrayabileceği ani ve beklenmedik zararlar elektronik cihaz genel şartları ve poliçe özel şartları kapsamında teminat altına alınmaktadır.

Elektronik Cihaz Modülü’nün kapsadığı başlıca riskler:

Elektronik Cihaz Sigortası güvence kapsamı yukarıda sıralanan şartlarla sınırlı değildir. Ek teminat çerçevesinde sunulan avantajları öğrenmek için satış kanalınızla iletişime geçebilirsiniz.

5.Diğer Cihazlar

Emniyeti Suistimal

Emniyeti suistimal sigortası ile Hırsızlık Sigortası Genel Şartları ve poliçe özel şartları saklı kalmak kaydıyla, bordrolu çalışanların işletmenize veya ispat edilebildiği takdirde müşterilerinize ait para ve kıymetli evrakı veya para ile ölçülebilen malları kasıt veya kötü niyetli hareketle suistimal etmek, zimmetine geçirmek ve sahtekarlık yoluyla bunlara sahip olmak gibi eylemlerle kendilerine duyulan güveni kötüye kullanmaları durumunda sigorta ettirenin uğrayacağı maddi zarar güvence altına alınır.

Taşınan Para

Hırsızlık Sigortası Genel Şartları ve poliçe özel şartları saklı kalmak kaydıyla, bordrolu çalışanlarınız tarafından taşınan para ve kıymetler aşağıdaki hâllere karşı poliçede belirtilen limit ile temin edilir.

Bu teminatın verilebilmesi için;

Cam Kırılması

İşletmenize ait pencere, vitrin, kapı camları ve aynaların kırılmaları neticesinde meydana gelecek hasarlar Türk Cam Kırılması Sigortası Genel Şartları kapsamında, 500 TL limit ile primsiz olarak teminata dahil edilmiştir. İhtiyacınız doğrultusunda teminat bedeli artırılabilmektedir.

Yukarıda yer alan tüm bilgiler, kullanıcıya bilgi vermek amacıyla yayınlanmış olup, poliçede yer alan teminat kapsamına ilişkin detaylı bilgi için poliçenize ait genel ve özel şartlara bakınız

İstanbul - Beşiktaş Allianz Sigorta Acentesi
İtimat Sigorta Acenteliği

Adres
Levazım Mah. Koru Sok. Levazım Sit. G Blok Çarşı İçi No:120 Levent Beşiktaş İstanbul

Telefon
0212 274 56 35
0532 292 11 05 (gsm)
0212 274 57 69(fax)

Copyright 2024 - Tüm hakları Allianz’a aittir.